Integritetspolicy och Användarvillkor

Välkommen till curlingresultat.se. Genom att använda vår webbplats godkänner du följande användarvillkor som styr din användning av vår tjänst. Om du inte accepterar dessa villkor bör du inte använda vår webbplats.

Integritetspolicy

Insamling av personlig information

Följande information kan och kommer att samlas in, användas och lagras.

  1. Namn och kontaktinformation, inklusive e-postadress samt övriga personuppgifter som lämnas i samband med användning av tjänsten.
  2. Information om din användning av vår webbplats eller våra tjänster, inklusive IP-adress, webbläsarinformation och besöksdatum och tid
  3. Information du publicerar på webbplatsen, inklusive information om tillhörighet till arrangörer och tävlingar.

Hur används personlig information?

Information som samlats in via hemsidan kommer att användas på följande sätt.

  1. Möjliggöra för leverans av webbplatsen tjänster.
  2. Följa upp övergripande användarstatistik för webbsidan.
  3. Marknadsföring relaterat till webbplatsens verksamhet
  4. Övrig användning relaterad till webbplatsens verksamhet

Vem delas personliga uppgifter med?

Vi delar dina personuppgifter med våra tjänsteleverantörer som hjälper oss att tillhandahålla våra tjänster, såsom betalningsprocessorer och webbhotell. Vi kan också dela dina personuppgifter med tredje parter om det krävs enligt lag eller om det är nödvändigt för att skydda våra rättigheter eller egendom.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att tillhandahålla våra tjänster till dig eller så länge som krävs enligt lag. När dina personuppgifter inte längre är nödvändiga kommer vi att radera dem eller anonymisera dem.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära åtkomst till och korrigering av dina personuppgifter. Du har också rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter eller att begränsa behandlingen av dem. Om du vill utöva någon av dina rättigheter kan du kontakta oss på [email protected]. Vi kommer att svara på din begäran så snart som möjligt.

Ändringar av integritetspolicyn

Vi kan uppdatera denna integritetspolicy från tid till annan för att återspegla förändringar i våra tjänster eller i lagstiftningen. Vi kommer att meddela dig om väsentliga ändringar i denna integritetspolicy genom att publicera en uppdaterad version på vår webbplats eller genom att skicka ett meddelande till dig via e-post. Vi uppmuntrar dig att regelbundet granska denna integritetspolicy för att hålla dig informerad om hur vi hanterar dina personuppgifter.

Användarvillkor

Användning av tjänster

Genom att använda vår tjänst godkänner du att endast använda den för lagliga ändamål. Du samtycker till att inte använda vår tjänst på ett sätt som skulle kunna skada, störa, överbelasta eller på något annat sätt begränsa vår tjänst eller störa andra användares möjlighet att använda vår tjänst. Vi förbehåller oss rätten att neka tjänst till vem som helst av någon anledning när som helst

Skapande av konto

För att använda vår tjänst måste du skapa ett konto på vår webbplats. Du ansvarar för att upprätthålla sekretessen för ditt konto och lösenord och du ansvarar för all aktivitet som sker under ditt konto. Vi förbehåller oss rätten att neka eller avsluta ditt konto när som helst av någon anledning.

Publicering av information

Genom att publicera information på vår webbplats godkänner du att den är sann och korrekt och att du har rätt att publicera den, inklusive de personuppgifter som kan förekomma. Du ansvarar för innehållet i information som du publicerar och du samtycker till att inte publicera någon information som är förolämpande, diskriminerande, hotfull eller på något annat sätt olämplig. Vi förbehåller oss rätten att ta bort information som vi anser vara olämplig eller som inte uppfyller dessa villkor.

Ansvarsfriskrivning

Vi strävar efter att tillhandahålla en säker och pålitlig tjänst men kan inte garantera att vår tjänst alltid kommer att fungera felfritt eller att den kommer att vara tillgänglig vid alla tillfällen. Vi ansvarar inte för några direkta, indirekta, oavsiktliga eller följande skador som uppstår på grund av din användning av vår tjänst. Du samtycker till att använda vår tjänst på egen risk.